Reggning på IB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sen måste man logga in igen och skriva under massa saker:
* Välj non-professional market subscription
* Välj US Bundle som data feed

Logga in igen och välj i menyn: account->settings-> Trading permissions (ungefär).

Ställ in att du vill handla med US, Europe och Tokyo stocks/equites