“När jag blir stor som Milla”

Ebba väntar på den dagen när hon blir “stor som Milla”. Det är ett uttryck man hör minst en gång om dagen. I veckan funderade på vad som händer när hon blir stor som Lotta till och med. Då konstaterade hon “När jag blir stor som mamma så ska jag lämna Milla och Elis på skolan” :) Lotta förklarade att då skulle de andra barnen vara ännu större. Ebba tänker och säger “men då ska jag lämna Nike och Linnea på dagis”. Så även om syskonen växer så växer åtminstone inte dagispolarna.

Sen avslutade hon med att titta på Lottas nya iPhone 6 Plus (den stora) och frågade förvånat. “Mamma, har din telefon växit?”